In deze privacyverklaring geeft TaKa Turmeric inzicht in de manier waarop het gegevens verzameld, bewaard en beveiligd. Daarnaast wordt er duidelijkheid gegeven over de bewaartermijnen en de verwerking van gegevens. Taka Turmeric houdt zich strikt aan de wettelijke eisen en creëert daarmee een veilige omgeving voor iedere bezoeker van onze website. Wij garanderen gegevensbescherming voor iedere klant van Taka Turmeric.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Artikel 1: Verzamelen van persoonlijke informatie

1.1 Doelen van gegevensverzameling

Gegevens van klanten worden voor de volgende doeleinden verzameld en opgeslagen:

  • Voor het uitvoeren van marktonderzoek en analyses

1.2 Nieuwsbrief

Taka Turmeric verstuurt vooralsnog geen nieuwsbrief.

1.3 Toegang gegevens

TaKa Turmeric streeft ernaar om haar klanten de beste service te bieden. Om de klanten maximale ondersteuning te bieden hebben de afdelingen klantenservice en boekhouding toegang tot persoonlijke gegevens.

Medewerkers van deze afdelingen dienen zich te houden aan de Discretie en geheimhoudingsclausule in het Huishoudelijk Reglement van TaKa Turmeric.

Artikel 2: Openbaarmaking gegevens

In enkele speciale gevallen heeft TaKa Turmeric het recht om je gegevens openbaar te maken. Als je de Algemene Voorwaarden schendt hebben we het recht om je persoonlijke informatie vrij te geven. Dit geldt ook als de wet ons verplicht dit te doen.

Artikel 3: Bewaren van gegevens

Taka Turmeric bewaart persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Persoonlijke gegevens worden 10 jaar bewaard zodat Taka Turmeric haar klanten tot 10 jaar na aankoop ondersteuning en service kan bieden waar nodig. Tevens hebben klanten op sommige producten jarenlang garantie waardoor het noodzakelijk is om gegevens minimaal 10 jaar op te slaan.

Artikel 4: Cookies

Cookies zorgen ervoor dat je computer geïnformeerd wordt over eerdere bezoeken aan TaKa Turmeric. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Op deze manier kunnen wij zien of je onze website eerder hebt gebruikt. Daarnaast werkt de website sneller en is het gebruiksgemak groter.

TaKa Turmeric gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. TaKa Turmeric gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Artikel 5: Derden

Taka Turmeric verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt, tenzij daar wettige redenen voor zijn of nodig is voor haar dienstverlening en/of registraties.

Taka Turmeric maakt gebruik van services van derden voor transacties en de verlening van onze diensten. Derden verzamelen, gebruiken of verwerken gegevens alleen voor de diensten die zij verlenen aan TaKa Turmeric.

Sommige externe dienstverleners hebben een eigen privacybeleid. Denk hierbij aan betalingsproviders en logistieke partners. Medihemp verstrekt hen informatie over aankoop gerelateerde transacties. Deze bedrijven volgen echter hun eigen privacybeleid. Om er achter te komen hoe zij met je gegevens omgaan bevelen wij je aan om hun Privacybeleid aandachtig door te lezen.

Ook zijn er bedrijven die zich in een ander rechtsgebied bevinden of gebruik maken van andere faciliteiten. Wanneer je doorgaat met een transactie waarbij een derde partij uit een ander rechtsgebied betrokken is, dien je er rekening mee te houden dat je informatie onderhevig kan zijn aan de wetten van de jurisdictie waarin de desbetreffende dienstverlener zich bevindt.

Als je onze website verlaat of wordt doorverwezen naar een website van een derde partij zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van TaKa Turmeric niet meer van kracht.

5.1 Analyse

TaKa Turmeric gebruikt Matomo om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Op die manier kunnen we de verwerking van deze data in eigen hand houden en op onze eigen server (bij Digistate) verwerken.

5.2 Digistate

Digistate is een hostingbedrijf dat op betaalbare en betrouwbare wijze webshops, blogs en bedrijfswebsites in de lucht houdt. Naast het hosten van websites helpt Digistate bedrijven met domeinregistraties, (nationaal- en internationaal), e-mail en het beschermen tegen hackers. Om dit in goede banen te laten verlopen deelt Taka Turmeric gegevens met Digistate. Taka Turmeric heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Digistate.

Artikel 6: Beveiliging

TaKa Turmeric neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

TaKa Turmeric streeft ernaar om zoveel mogelijk gegevens te anonimiseren. Deze gegevens kunnen zodoende niet direct gekoppeld worden aan een specifieke klant. Ze kunnen echter wel gebruikt worden voor analyses. Voor de samenwerking met derden is het van belang dat deze partijen voldoen aan de GDPR en gebonden zijn aan een verwerkingsovereenkomst

Artikel 7: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TaKa Turmeric en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze klantenservice.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Artikel 8: Wijzigingen privacybeleid

Taka Turmeric behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk na plaatsing zichtbaar op de website. Mochten er wijzigingen plaatsvinden dan zal TaKa Turmeric dit communiceren en iedereen op de hoogte stellen van de gedane aanpassingen.

Artikel 9: Bedrijfsgegevens

Telefoon: +31 (0)85 877 02 08
info@smartenzo.com
Instagram
Facebook
  
Bereikbaar:
Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  
Smart&Zo (TaKa Turmeric)
De Trompet 1715
1967 DB Heemskerk
Nederland
  
Bankgegevens
IBAN: NL86KNAB0254986331
Bedrijfsgegevens
KVK: 64941013
BTW: NL855913046B01